DT Nežárka: PRÁZDNINY NA MAXIMUM

 

KONTAKTY: Václav Vaněček - hlavní vedoucí.

Provozovatel: DT Nový Řadov z.s. Počernická 62, 108 00 Praha 10 - IČ 26579511

  602-350-855        info@tabor-nezarka.cz

Adresa tábora: DT Nežárka, 378 02 Stráž nad Nežárkou

Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

 MÉDIA O NÁS                       JAK POZNÁTE DOBRÝ TÁBOR

  Z důvodu osobního kontaktu vedoucích s rodiči dítěte i kvůli seznámení rodičů s táborem je doprava na tábor individuální. Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 15:00. Odjezd v den ukončení běhu mezi 9:00 a 11:00).

 POPRVÉ NA TÁBOR?                       JAK OBJEDNAT POBYT

Vzhledem k psychice dětí a táborovému režimu nedoporučujeme návštěvy rodičů v průběhu konání tábora. Dále nedoporučujeme vybavovat dítě cennými věcmi, včetně mobilních telefonů .

 CO ZABALIT NA TÁBOR                   KUDY NA NEŽÁRKU

  Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších není od věci poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Doručení balíčku je pak pro každé dítě na táboře malým svátkem…

 TÁBOROVÝ ŘÁD                     PROPAGAČNÍ LETÁK

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (70 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 200 Kč. Tento nárok nezaniká ani při vyloučení dítěte z tábora kvůli závažnému porušení táborového řádu.

SMLUVNÍ PODMÍNKY      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uvod3.gif
uvod3.gif