INFORMACE PRO RODIČE

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ TÁBOR

Bezpečnost

Každý provozovatel i hlavní vedoucí tábora musí mít na zřeteli především bezpečnost svěřených dětí a vedoucích. Správný tábor je nahlášený na příslušnou hygienickou stanici, obecní úřad a mít zajištěné dostupné zdravotnické zařízení. Pracovníci tábora, vedoucí i praktikanti jsou řádně proškoleni a dbají na bezpečnost dětí i svoji v průběhu celého tábora. Každý správný tábor má táborový řád, který děti i vedoucí znají a dodržují.

 

Zdravotní zajištění

Stejně jako na bezpečnost dětí i vedoucích, dbá hlavní vedoucí i na zdraví všech účastníků tábora. Na každém táboře by měl být po celou dobu přítomen zdravotník, který se účastní táborového programu a je vždy připraven pomoci. Zdravotník je profesionál nebo musí projít příslušným školením, opravňující k výkonu funkce zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Vaší povinností je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, dále od vás vyžaduje léky, pokud je dítě užívá pravidelně a další skutečnosti, týkající se zdravotního stavu dítěte. Po skončení tábora vám poskytne kompletní informace o  případných zdravotních komplikacích, důležité jsou informace týkající se výskytu klíšťat u vašeho dítěte.

 

Hygiena

Správný tábor je v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti nahlášen na hygienickou stanici (pokud je na něm více než 30 účastníků). Takové tábory jsou samozřejmě kontrolovány. Nehlášené tábory jsou kontrolovány pouze na základě nějakých stížností. Bez obav se na to zeptejte hlavního vedoucího. Vzhledem k tomu, je v současné době bezpečnější poslat dítě na tábor, kde je počet dětí vyšší než 30 účastníků

Cena

Nelze poradit, jaká cena tábora je nízká a jaká moc vysoká. Cena tábora by neměla být rozhodujícím kritériem pro jeho výběr je třeba uvážit nejrůznější kritéria- druh ubytování, program tábora apod.

Důvěryhodnost

Důležité je zajistit si o organizátorovi tábora dostatek informací. Nejlepší je poslat dítě na tábor, který vám doporučí známí na základě vlastních zkušeností, to se ale vždy nepodaří. Důležité je mít možnost se na vše vyptat hlavního vedoucího, pokud je vše v pořádku, jistě vám poskytne všechny požadované informace. Důležitým znakem důvěryhodnosti je ochota.Záleží na tom, kdo tábor pořádá. Pokud se jedná o organizaci, která má v pořádání táborů dlouholetou tradici, svědčí toto také o důvěryhodnosti.

Informovanost

Dobrá komunikace mezi vámi a organizátorem tábora je vždy základem oboustranné spokojenosti.Především musíte mít jasno o ceně tábora, o případných stornopoplatcích. Před začátkem tábora byste měli být vybaveni dostatkem informací - o odjezdu a příjezdu, adresa tábora, telefonním čísle na hlavního vedoucího, případně zdravotníka, seznamu vybavení, nejlépe v písemné podobě. Komunikace musí být vzájemná, je důležité poskytnout hl. vedoucímu nebo zdravotníkovi pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte. Je znakem zodpovědnosti vedoucího tyto informace požadovat.

Kvalifikace

V žádném právním předpise není v současné době zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí ani další pracovníky tábora absolvovat jakékoli školení (výjimkou je zdravotník). Záleží na tom, kdo tábor pořádá. Pokud se jedná o organizaci, která má v pořádání táborů dlouholetou tradici nebo pracuje s dětmi celoročně, je pravděpodobné, že se vedoucími stali ti, kdo na tábory této organizace jezdili nejprve jako děti nebo s dětmi celoročně pracují. Takoví vedoucí budou mít dostatek zkušeností, které si trvale rozšiřují a prohlubují. Pozitivem pro tábor jsou pracovníci s pedagogickým vzděláním a zkušenostmi.

Program

Program správného tábora  by měl být co nejvíce různorodý a měl by dětem dávat prostor pro seberealizaci, měl by v dětech rozvíjet dobré vlastnosti. Programem se prolíná celotáborová hra, jejíž motivace většinou ovlivňuje veškeré táborové dění.

Rozvoj

Na tábor neposíláte dítě ani za trest, ani přečkat část prázdnin. Správný tábor umožní dítěti rozvíjet jeho osobnost a kromě hezkých zážitků z programu by mu měl přinést také nové zkušenosti a znalosti. Na správném táboře se dítě naučí samostatnosti a je schopné řadu problémů řešit bez rodičů – tím získává také tolik potřebnou sebedůvěru a chuť se o problémech bavit a vyjadřovat svoje názory (tyto vlastnosti využije jak v běžném životě, tak ve škole).

Stravování

Strava 6x denně a neomezený pitný režim jsou samozřejmostí každého správného tábora. Kuchyně i uskladnění zásob potravin musí odpovídat hygienickým předpisům. Jídelníček musí být dostatečně pestrý.

 

POPRVÉ NA TÁBOR?

 • Pečlivě zvažujte typ tábora, na který chcete dítě poslat – chatky, stany, vodácký, puťák… – i to, co uslyšíte od jeho vedoucích.
 • Bude tam mít vaše dítě na táboře další vrstevníky, případně už nějaké kamarády? Vždycky je lépe, když na tábor jedou alespoň dva kamarádi, kteří se znají.
 • Zvažte, jaké fyzické nároky dítě čekají. Nebojí se tmy? Je dostatečně samostatné? Nemá nějaké další problémy? Zkušení vedoucí dovedou mnohé problémy vašeho dítěte vyřešit, musíte o nich ale předem informovat hlavního vedoucích nebo oddílového vedoucího.
 • Při přípravě vybavení na tábor se řiďte doporučením vedoucího příslušného tábora. Doby, kdy jste na tábory jezdili sami, jsou nejspíš už dávno pryč.
 • Klidně vedoucím prozraďte drobné fígle, které na vaše dítě „platí“. Vedoucí sice nemá na starosti pouze vaše dítě, ale dobrý vedoucí si na vás jistě udělá čas a udělá všechno proto, aby se dítěti na táboře líbilo.
 • Rozhodně nezatajte žádné problémy, například z obavy, že když je „prozradíte“, dítě nebude na tábor přijato. Není nic horšího než tento postup – všechno se dá řešit, ale vedoucí to musí vědět..
 • Pozor na jídlo, kterým vybavíte dítě na cestu – může se za pár hodin v letním vedru zkazit a táborový zdravotník a vedoucí (někdy i nejbližší lékař) si pak lámou hlavu, z čeho vaše dítě hned po příjezdu trpí bolestmi žaludku.
 • Velmi dobré je nechat doma všechny cennější věci (Tablety, mo­bily, MP3  přehrávače…) – vyhnete se tím možnému poškození nebo ztrátě. Podobné věci nejsou potřeba…
 • Mobil určitě není potřeba – pokud budete chtít s dítětem mluvit, jistě se můžete domluvit s jeho vedoucím (jeho číslo mít určitě budete) a tem vám rád kontakt zprostředkuje.
 • Posílaní balíčků s jídlem na tábory není nutné. A pochoutky všeho druhu jsou výborným lákadlem pro mravence, vosy, včely, leckdy i hlodavce.
 • Dejte s sebou dítěti na tábor – zvláště těm menším – obálky s nalepenými známkami a nadepsanými adresami.
 • Napište dítěti na tábor. Také reagujte na jeho dopisy či pohledy – pochvalte ho a povzbuďte. Táborník bude také jistě nadšený, pokud mu na tábor napíše babička nebo některý další příbuzný – dejte jim adresu.
 • Nedejte na první či druhý dopis, pohled či mobilní volání: „Mně se tu nelíbí, přijeďte si pro mě..!“ Důvodem bývá nejčastěji jen pobyt v novém prostředí a nezvyk na běžný táborový život nebo nezdar v nějaké hře. Máte-li přesto pochybnosti, spojte se s vedoucím tábora. Po táboře jistě uslyšíte, že všechno bylo super.
 • Nezapomeňte či nezaměňte datum a hodinu odjezdu z tábora . Čekání při odjezdu – jestli rodiče nezapomněli přijít – je nedobrou tečkou za zážitky z tábora a vyvolává v dítěti pocit, že bylo odloženo.

JAK OBJEDNAT POBYT?

1) V menu TERMÍNY A CENY klikněte u Vámi vybraného běhu na tlačítko INFO A REZERVOVAT.
2) Vyplníte všechny povinné kolonky. U druhého rodiče prosíme rovněž vyplnit jméno a kontaktní údaje. Následně jen kliknete na tlačítko ODESLAT PŘIHLÁŠKU.
3) Ihned po odeslání Vám přijde potvrzovací e-mail s rekapitulací Vaší rezervace. V příloze e-mailu je dodatek Vaší elektronické přihlášky ke konkrétnímu běhu. Ten si, prosíme, vytiskněte. V případě, že Vám potvrzovací e-mail nedorazil do 24 hodin, neváhejte nás kontaktovat, abychom společně vyřešili případný problém.
4) Po odeslání elektronické přihlášky vzniká PŘEDBĚŽNÁ rezervace táborového pobytu Vašeho dítěte s platností 3 pracovní dny. Tato rezervace se stává ZÁVAZNOU v okamžiku jejího potvrzení formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu ve správné výši na bankovní účet 6268426309/0800 pod správným variabilním symbolem, tj. prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte – př.135804 (viz pokyny v Dodatku elektronické přihlášky).
5) Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), uveďte to spolu s fakturačními údaji v příslušných kolonkách elektronické přihlášky (tj. zvolte Způsob úhrady: Hradí zaměstnavatel. Dále NIC NEPLAŤTE – v takto vyplněné přihlášce je platnost předběžné rezervace shodná s termínem splatnosti faktury, kterou od nás zaměstnavatel obdrží. 

6) V případě, že předběžná rezervace nebude ve lhůtě 3 pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena doručením zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, může být předběžná rezervace zrušena bez jakéhokoliv upozornění.
7) Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 16:00 s Dodatkem elektronické přihlášky, potvrzeným od lékaře, kopií průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a případným doplatkem ceny poukazu (3.000 Kč). Zároveň nezapomeňte na léky, které dítě pravidelně užívá (tyto léky budou předány přímo zdravotníkovi a na konci tábora budou opět vráceny do rukou rodičů.

Storno podmínky


1) Při zrušení závazné rezervace ze strany zákonných zástupců dítěte účtujeme storno poplatek v následující výši:
-Administrativní poplatek 600,- Kč při zrušení závazné rezervace do 30.3.2024
-50 % z uhrazené zálohové platby při zrušení závazné rezervace v termínu 1.4. - 30.5.2024
-V případě zrušení závazné rezervace po 1. červnu 2024 odpovídá storno poplatek u 14denních běhů výši zálohové platby daného běhu, u běhů týdenních je po tomto termínu storno poplatek ve výši 60 % z celkové ceny běhu.
2) Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději deset dnů před termínem zahájení daného turnusu.
3) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 390 Kč.
4) Provozovatel poukáže vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2023.

CO ZABALIT NA TÁBOR?

Ideálním zavazadlem pro cestu na Nežárku je kufr nebo velká taška, výhodou je mít s sebou i menší batůžek na výlety (na pití, jídlo, plavky, ručník apod.). Co nezapomenout zabalit?
NUTNÉ
Vlastní SPACÁK!!!
☑ Oblečení: Běžné oblečení do každého počasí na dvoutýdenní pobyt – svetry, bundy, mikiny, trička, tepláky, kalhoty, kraťasy – sukně, spodní prádlo, oblečení na spaní, plavky, pláštěnka, pokrývka hlavy (kšiltovka, šátek), kapesníky, ponožky
☑ Obuv: Pohodlné sportovní boty (alespoň dvoje!!!), holínky, sandály ev. žabky nebo kroksy
☑ Hygienické potřeby: Mýdlo, šampon, pasta, kartáček, hřeben, ručník, osuška, opalovací krém, repelent, popř. dívčí hygiena atd.
☑ Ostatní: Léky které dítě užívá, sluneční (příp. dioptrické) brýle
NEZAPOMEŇTE NA
☑ Dodatek elektronické přihlášky s potvrzením lékaře a potvrzením bezinfekčnosti (+ případně doplatek ceny poukazu)
☑ kopii průkazky zdravotního pojištění
☑ kapesné (adekvátní délce běhu: cca 500 – 1000 Kč, záleží na uvážení rodičů)
☑ repelent (DT Nežárka leží přímo na břehu Nežárky…)

HODÍ SE
☑ oblíbená hračka (pro ty mladší… :o)
☑ svítilna s náhradními bateriemi
☑ vlastní láhev na pití (případně se pak dá využít PET lahev z baru)
☑ blok, pastelky, fixy, propiska, dopisní papíry, obálky se známkou
☑ hudební nástroj (foukací harmonika, flétna, kytara)
☑ badmintonová pálka příp. florbalová hokejka (mít vlastní je výhoda…)
☑ kniha, oblíbená hra, karty apod.
☑ pokud něco na zub, tak aby se to rychle nezkazilo…
NEHODÍ SE
✘ cenné věci (šperky, elektronika, drahé oblečení)
✘ velké nože a kuličkové pistole (nebezpečí zranění)
✘ mobilní telefon
UPOZORNĚNÍ
► Mezi ZAKÁZANÉ VYBAVENÍ účastníků tábora patří alkohol, drogy, cigarety (včetně elektronických) a nahřívače tabáku (IQOS), doutníky, žvýkací tabák a nikotinové sáčky, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky, tablety, ipady a přenosné videopřehrávače, přenosné reproduktory a televizní přijímače.
► Doporučujeme veškeré oblečení a obuv (zejména pak to hodnotnější) podepsat či označit pro snadnou identifikaci.

TÁBOROVÝ ŘÁD

 1. Na Nežárku jsme všichni přijeli zapadnout do prima party. Chovej se proto k ostatním tak, aby si i oni tábor užívali, ať už jde o ostatní táborníky, nebo oddílové vedoucí, vedení tábora a jiné dospěláky.
 2. My na Nežárce si neubližujeme, nikomu nenadáváme a neposmíváme se. Kdybys věděl o někom, kdo se k ostatním nedovede chovat pěkně, řekni to svému vedoucímu nebo kterémukoli dospělákovi, který je ti blízký.
 3. Nikdy bez svého vedoucího neopouštěj areál tábora. Nechoď za chatky, nevzdaluj se od oddílu. Tvůj vedoucí musí vždycky vědět, kde jsi!
 4. Dodržuj pokyny praktikantů, oddílových vedoucích a členů vedení tábora.
 5. Dodržuj táborový řád, denní režim a osobní hygienu.
 6. Chovej se tak, abys po sobě nenechával škody ani nepořádek. Chovej se s respektem k vybavení tábora i k okolní přírodě. Když svým jednáním způsobíš škodu na táborovém příslušenství nebo na věcech jiného táborníka, může být vzniklá škoda uhrazena z tvého kapesného.
 7. Na cizí věci se bez dovolení nesahá, do chatky, která není tvoje, se bez dovolení nevstupuje.
 8. Mobilní telefon odevzdej do táborového trezoru, jestli tábor bez mobilu nezvládneš. Telefon pak budeš mít k dispozici o poledním klidu, jinak bude v bezpečí trezoru tvého vedoucího, takže za něj tábor ručí. Stejně tak do trezoru raději odevzdávej všechny cennosti, pokud si je necháš u sebe, nemůže za ně tábor převzít odpovědnost.
 9. Táborové lásky jsou prima, Nežárka je ale DĚTSKÝ tábor, kde lásky končí maximálně držením za ruce.
 10. Alkohol, tabákové či nikotinové výrobky a všechny návykové látky jsou na Nežárce přísně zakázány. Užívání či přechovávání takových věcí by znamenalo okamžité vyloučení z Nežárky.