PRO RODIČE

Důležité informace

 

  • Výhodou DT Nežárka je osobní kontakt rodičů s vedoucími při příjezdu dětí. Rodiče tak mohou předat vedoucím bližší informace o dětech a mohou si prohlídnout tábor a jeho okolí. Z tohoto důvodu je doprava na tábor individuální. Nástup na tábor probíhá v den začátku daného běhu a to v čase 13:00 - 16:00. Odjezd probíhá v čase 9:00 - 11:00 v den ukončení běhu.

  • Návštěvy rodičů  na táboře nejsou možné a to z důvodu především protiepidemických, dále vzhledem k psychice dětí a v neposlední řadě kvůli organizaci a probíhajícímu programu (většinou mimo tábor). Doporučujeme mobilní telefony a další cennosti raději ponechat doma.

  • Všechny děti na dětském táboře se těší na pohled/dopis od rodičů. Doporučujeme poslat první dopis s předstihem, aby dorazil již v prvních dnech a nebo předat pohled oddílovému vedoucímu při nájezdu. Můžete zaslat i balíček, který udělá radost zaručeně každému dítěti.

  • DT Nežárka nabízí možnost společného umístění dvou dětí  v oddíle, případně i na chatce. Požadavek stačí uvést v příslušné kolonce v přihlášce. Jména dětí musí být v přihlášce uvedena vzájemně. Nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo u dvojice dětí, které mezi sebou mají větší věkový rozdíl a to kvůli vyrovnanosti oddílů.

  • Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 390 Kč. Tento nárok nezaniká ani při vyloučení dítěte z tábora kvůli závažnému porušení táborového řádu.