ČASTÉ OTÁZKY

 

Může být posudek od lékaře na školu v přírodě, sportovní soustředění, či sportovní prohlídka?
– Ano, může.

Musí být posudek od lékaře na našem předtištěném dokumentu?
– Nemusí. Jde jen o "nástřel" jak má vypadat a co vše na něm musí být. Lékaři používají vlastní, který má stejnou hodnotu.

Je možnost na vašem táboře zprostředkování dietních jídel?
– Bohužel nikoliv – z důvodu maximálního vytížení kuchyňského vybavení i personálu nemůžeme jakékoliv dietní stravování nabídnout. V případě vážného zájmu prosím kontaktujte provozovatele.

Kde lze najít reference od dětí a rodičů?
– Nejlepším médiem je na toto facebook, kde se mohou vyjadřovat jak rodiče, tak děti. Když se proklikáte historií, tak naleznete vše :-)

Máte nějaké obchodní podmínky?
Jaké jsou práva a povinnosti organizátora, dětí a rodičů?

– Obchodní podmínky máme. Vše je tam rozepsáno včetně storno podmínek a to zde.

Jak je to s 16-ti letými dětmi?
- Od sezóny 2023 se na ně pohlíží jako na jakékoliv táborníky bez výjimky. To znamená, že se mohou tábora normálně účastnit a navíc si nově moho napsat i kamaráda/kamarádku se kterým budou umístěny do oddílu. 

Pro jaké děti je tábor určen?
– Tábor je určen pro pobyt zdravých dětí od 6 do 16 let, které nevyžadují zvláštní zdravotní péči a mohou se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

V kolik hodin začíná a končí tábor?
Tábor začíná v den nájezdu od 13,00 do 16,00. Končí v den odjezdu mezi 9,00 a 11,00.

Jak sestavujete oddíly a po kolika dětech oddíly jsou?
– Na Nežárce rozdělujeme děti na 2 skupiny podle věku. Rozdělení přibližně kopíruje mladší školní a starší školní věk: Mladší oddíly (holky i kluci, 6 – cca 10 let) mají 11-12 členů, starší oddíly (holky i kluci, cca 10 – 16 let) jsou 15-16tičlenné. Každý z oddílů má pak pochopitelně svého oddílového vedoucího a některé oddíly mladších oddílů mají ještě tzv. praktikanta.

Je na táboře zdravotník? Jaký je zdravotnický dozor?
– Provoz tábora plně odpovídá podmínkám vyhlášky 106/2001 Sb. – o zdravotní stav dětí se u nás pečlivě starají dva zdravotníci s kvalifikací lékař, zdravotní sestra, záchranář případně student medicíny po dokončeném 3. ročníku studia či absolvent akreditovaného zdravotnického kurzu. Na táboře je plně vybavená marodka, dle platných legislativních norem.

Můžeme na tábor přihlásit i pětileté dítě, případně dítě předškolní?
– Ano. Absolvování 1. ročníku základní školy není pro pobyt na Nežárce nutností. V případě 5letých dětí však doporučujeme pečlivé a pokud možno objektivní zvážení, zda je Váš potomek už připraven zvládnout týdenní či dvoutýdenní odloučení od maminky bez psychických potíží. Velmi nepříjemné je, když dítě ještě na spaní nosí pleny. V takovém případě pobyt nedoporučujeme.

Nabízíte nějaké slevy, akce?
– Ano. V záložce Termíny a ceny, jsou slevy podrobně rozepsány. Sourozeneckou slevu 500 Kč lze uplatnit na 4. běhu DT Nežárka. Tato sleva se v takovém případě týká každého z přihlášených sourozenců. Sourozenecká sleva se vztahuje na děti, které mají společného alespoň jednoho ze zákonných zástupců a shodné příjmení. Zároveň je letos vypsaná akce pod názvem „Loučení s Létem“. V případě účasti dítěte na jiném běhu letošního roku DT Nežárka tak získáváte slevu 800,- Kč na poukaz. Kompletní cena poukazu tak vyjde na 2.960,- Kč.

Do kdy lze děti přihlásit na tábor?
– Na Nežárce nemáme pro přihlášení pevně stanovený termín, dítě lze přihlásit až do vyprodání kapacity daného termínu (aktuální obsazenost jednotlivých běhů najdete v sekci Termíny a ceny). Naše stránky jsou pravidelně aktualizovány, pokud tedy není daný běh na těchto stránkách veden jako vyprodaný, garantujeme na něm volné místo. U nás se vám zkrátka nemůže stát, že bychom vám po přihlášení dítěte na tábor rezervaci následně zrušili!

Existuje možnost nepřijetí dítěte na tábor?
– Existuje. Nejčastějším důvodem nepřijetí je nezodpovědný přístup rodičů, kteří kromě dítěte přivezou na tábor také vši či hnidy v jeho vlasech. Tady je postup jasně upraven našimi Obchodními podmínkami. Dalším důvodem možného nepřijetí pak mohou být počínající zdravotní komplikace, zjištěné při vstupní zdravotní prohlídce, případně chybějící lékařské potvrzení.

Do kdy je nutné uhradit cenu poukazu?
– Do 3 pracovních dnů od podání elektronické přihlášky. Naše bankovní spojení je 6268426309/0800, variabilní symbol = prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte. V případě platby zálohou je hotovostní doplatek (3.000 Kč) splatný až při nástupu na táboře.

Může cenu poukazu uhradit zaměstnavatel na základě vystavené faktury?
– Může a je to naprosto běžné. V tomto případě ale doporučujeme nejprve konzultovat věc se zaměstnavatelem, který sdělí zaměstnanému rodiči podrobnosti o svých fakturačních požadavcích. V případě platby zaměstnavatelem je platnost předběžné rezervace až do data splatnosti námi vystavené faktury. Z termínových a provozních důvodů je možnost vystavení faktury za pobyt dítěte na táboře od 1. října do 10. června, po tomto termínu můžeme rodičům vystavit na základě jejich žádosti potvrzení o úhradě a účasti na dětské rekreaci. Elektronické zaslání faktury je ZDARMA.

Mohou spolu být na chatce děti opačného pohlaví?
– Nemohou. Ubytování je rozděleno na dívčí a chlapeckou část. Nemohou spolu bydlet ani sourozenci opačného pohlaví.

Mohou rodiče navštěvovat děti během pobytu?
– Určitě ne. Jak totiž vyplývá z údajů na tomto webu i ze obchodních podmínek, z organizačních, programových a především protiepidemických důvodů není možné děti v průběhu tábora navštěvovat – děkujeme za pochopení.

Máme přibalit dítěti mobilní telefon?
–Mobily na táboře rozhodně nedoporučujeme. Ideálním komunikačním kanálem zůstávají dopisy a pohledy (a směrem do tábora pak určitě také balíčky :o). Pokud se však rodiče rozhodnou dítěti mobil přibalit, je třeba počítat s tím, že dle obchodních podmínek ho mají děti k dispozici výhradně v době poledního klidu, mimo něj jsou všechny mobily povinně uloženy v táborovém trezoru.

Jak často doporučujete informovat se o dětech?
– Doporučujeme volat pouze v případě, kdy např. z dopisu nebo pohledu získáte podezření, že je něco v nepořádku. Jinak platí jednoduchá poučka „žádné zprávy = dobré zprávy“ – pokud by se totiž vyskytl nějaký problém, rodiče vždy kontaktujeme sami.

Je nebezpečné koupání na pískárně?
– Není. Terén v pískárně je pískový, takže nehrozí žádná zranění v důsledku tvrdého povrchu. I neplavci si přijdou na své, protože sklon pláže je velmi mírný. Koupání navíc samozřejmě probíhá podle bezpečnostních pravidel, se kterými je podrobně seznámen každý z vedoucích a jejichž dodržování je následně v průběhu tábora bedlivě kontrolováno vedením tábora.

Co děláte v případě špatného počasí?
– Tábor disponuje jídelnou, klubovnou, venkovní terasou a velkým stanem. Takže se vejdou pod střechu úplně všichni. Táborový program proto nenaruší ani špatné počasí.

Jak často se na táboře děti sprchují?
– Sprchování probíhá vždy po oddílech podle předem daného rozpisu, přičemž na oddíl vychází vždy jednou za 2 – 3 dny. V případě starších dívek v období zvýšených hygienických nároků, se sprchují jak potřebují.

Jak je bezpečí dětí zajištěno v průběhu noci?
– Vedoucí dne je vzhůru celou noc a je k dispozici případně zasáhnout, kdyby se dělo cokoliv (udělání se špatně, stesk, probuzení...). Takto to probíhá každou noc a vždy na dopolední program přebírá oddíl vedoucího dne takzvaný "střídající vedoucí".

Budete v průběhu tábora zveřejňovat na internetu fotografie?
– Ano. Ke každodennímu zveřejňování fotek bude opět určena naše facebooková stránka (fotografie lze prohlížet i v případě, kdy nemáte založen svůj facebookový profil!). Upozorňujeme však, že fotografie slouží pouze pro přiblížení probíhajících programových aktivit a dění na táboře, rozhodně nemůžeme garantovat, kolikrát se Vaše dítě na fotografiích v průběhu tábora objeví. Děkujeme za pochopení.

Může dítě na tábor přivézt jiná osoba, než zákonný zástupce?
Ano, v tomto případě svěřují rodiče svého potomka třetí osobě sami, při nástupu tedy není třeba ani plná moc. Je ovšem důležité, aby doprovázející osoba měla při nástupu k dispozici všechny nezbytné dokumenty s podpisem rodičů na všech příslušných místech.

Může dítě z tábora odvézt jiná osoba, než zákonný zástupce?
Ano, je však třeba, aby tuto osobu rodiče vybavili vlastnoručně podepsanou plnou mocí (ověření podpisu není potřeba).

Nenašli jste tady odpověď na Váš dotaz?
Pojďme to vyřešit! Napište nám ho na e-mail info@tabor-nezarka.cz, nebo prostě zavolejte: Na čísle 725-901-093 jsme Vám k dispozici od pondělí do neděle 9-19 hodin.